Kadra

mgr Piotr Nowakowski   dyrektor szkoły – gitara
mgr Judyta Kwiatkowska   flet
mgr Piotr Stolarz   skrzypce
mgr Tadeusz Hoffmann   fortepian
mgr Wojciech Szymański   fortepian
mgr Małgorzata Bigorajska   gitara
mgr Krzysztof Łukaszewski   fortepian
mgr Anna Gwarda   fortepian
mgr Katarzyna Ficner – Surdy   gitara
mgr Teresa Gadomska   przedmioty teoretyczne
mgr Klaudia Kulwikowska   klarnet
mgr Joanna Podwojewska   przedmioty teoretyczne
mgr Piotr Kutner   wiolonczela
mgr Jadwiga Smółka   bibliotekarz
mgr Barbara Pokojska   główny księgowy
mgr Joanna Orłowska   referent
Marzena Frejnik   woźna – sprzątaczka
Janusz  Perdjon   woźny – konserwator
mgr Monika Zygmunt – Jakuć   inspektor ochrony danych osobowych