Kadra

mgr Zbigniew Ciucias Dyrektor – skrzypce
mgr Judyta Kwiatkowska flet
mgr Piotr Stolarz skrzypce
mgr Tadeusz Hoffmann fortepian
mgr Wojciech Szymański fortepian
mgr Piotr Nowakowski gitara
mgr Krzysztof Łukaszewski fortepian
mgr Anna Gwarda fortepian
mgr Grzegorz Wadecki gitara
mgr Teresa Gadomska przedmioty teoretyczne
mgr Joanna Podwojewska przedmioty teoretyczne
mgr Piotr Kutner wiolonczela
mgr Jadwiga Smółka bibliotekarz
mgr Barbara Pokojska główny księgowy
mgr Joanna Orłowska referent
Marzena Frejnik woźna – sprzątaczka
Janusz Perdion woźny – konserwator