Serdecznie dziękujemy za udostępnienie nam budynku w centrum miasta na naszą edukację.Bez Pańskiego pięknego gestu mielibyśmy bardzo poważne kłopoty, by móc normalnie prowadzić nasze zajęcia dydaktyczne.