Uprzejmie informujemy, że badanie predyspozycji do nauki w  naszej szkoły odbędzie się 20 maja 2019 r. w godzinach 15.30 – 19.00 , lub 22 maja 2019 r. również w godzinach 15.30 – 19.00 ,w siedzibie PSM przy ulicy Grunwaldzkiej 3. Prosimy przygotować dowolną piosenkę, a badać będziemy przydatność słuchowo – rytmiczną .Prosimy ,również o przyniesienie na badanie zaświadczenia lekarskiego o  braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej.Na rok szkolny 2019/2020 przyjmujemy kandydatów do klasy – skrzypiec, fortepianu, gitary klasycznej, fletu poprzecznego, wiolonczeli oraz perkusji. ZAPRASZAMY.