Szanowni Państwo!


W naszej szkole można nauczyć się profesjonalnej gry na takich instrumentach jak: fortepian, skrzypce, flet poprzeczny, klarnet ,gitara klasyczna i wiolonczela. W trakcie nauczania, które prowadzimy w cyklu cztero lub sześcioletnim (dla młodszych i starszych dzieci), uczymy także teorii muzyki, grania zespołowego, rytmiki oraz śpiewu w chórze. Każdy uczeń, który uczy się gry na innym instrumencie głównym niż fortepian, w ostatnich latach nauki uczy się także podstaw gry na tym właśnie instrumencie.

W szkole istnieje możliwość wypożyczenia instrumentów, co umożliwia każdemu dziecku ćwiczenie w domu.

Zajęcia w naszej szkole odbywają się popołudniami, co w żaden sposób nie koliduje z zajęciami w szkołach podstawowych czy gimnazjach do których dzieci uczęszczają.

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani pedagodzy (wszyscy są magistrami sztuki, absolwentami Akademii Muzycznych). Takiej kadry nie ma w całym powiecie działdowskim.

Ukończenie naszej szkoły daje możliwość dalszego kształcenia się w szkołach muzycznych wyższego stopnia (inne placówki nie dają tej możliwości) i nastpnie wykonywania pięknego  zawodu artysty muzyka. Dowiedziono, że uczniowie szkoły muzycznej radzą sobie dużo lepiej niż nieumuzykalnieni rówieśnicy z nauką języków obcych oraz przedmiotów ścisłych.

Nauka w naszej szkole jest bezpłatna.

Obecnie do PSM I st. w Działdowie uczęszcza 102 dzieci i młodzieży z Działdowa, Lidzbarka, Żuromina, Iłowa, Rybna, Gralewa i Nidzicy oraz okolicznych wsi. Grono Pedagogiczne liczy 14 nauczycieli uczących gry na fortepianie, skrzypcach, gitarze, flecie,klarnecie i wiolonczeli. Do pracy przyjeżdżają z Olsztyna, Mławy, Iławy i Gdańska. Szkoła posiada Salę Koncertową na 65 miejsc i 11 sal lekcyjnych.

 

BIP

Termomodernizacja Państwowych Szkół Artystycznych

Budynek naszej placówki został objęty projektem pn.
Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce,
który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności)
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków MKiDN – budżetu państwa.

Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Centrum Edukacji Artystycznej.

W dniu 28 września 2018 roku rozpoczęły się w naszej szkole prace związane z ww. projektem.

W dniu 26 stycznia 2019 roku projekt został zakończony.

                                          MKDiN

https://www.gov.pl/web/kultura/termomodernizacja-panstwowych-szkol-artystycznych

                                         CEA

https://cea-art.pl/termomodernizacja-panstwowych-placowek-szkolnictwa-artystycznego/