W dniach 25-26 października, w Olsztynku, odbył się – zorganizowany przez Powiatową Szkołę Muzyczną I st. w Dywitach – IX Regionalny Konkurs Instrumentalny „Muzyk Pierwsza Klasa”.  W konkursie mogli wziąć udział uczniowie, którzy rozpoczęli naukę gry na dowolnym instrumencie nie wcześniej, niż w dn. 1 września 2018 r.  Konkurs przeprowadzono w trzech kategoriach :  GRUPA I- cykl 6-letni i dzieci młodsze; GRUPA II – cykl 4 – letni i dzieci starsze; GRUPA III – zespoły kameralne. Naszą szkołę reprezentowali: Lena Wasielewska – Grupa I, instrument skrzypce; Oliwia Baranowska – Grupa II, instrument skrzypce; Marta Ślizga – Grupa II, instrument wiolonczela.