Od 25 marca 2020 r. do 24 maja 2020 r. w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 placówka prowadzi nauczanie na odległość. Nauczyciele będą kontaktowali się z uczniami według tygodniowego planu zajęć. Szczegółowe zasady organizacji pracy szkoły znajdują się w załączniku.

Dyrektor PSM I st. w Działdowie

Piotr Nowakowski


PODSTAWA PRAWNA:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 20 marca 2020 r. Poz. 492

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 20 marca 2020 r. Poz. 493w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.