Drodzy Uczniowie/ Drodzy Rodzice

  Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z dnia 28 stycznia 2021r.) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do dnia 14.02.2021r. zajęcia będą realizowane w trybie nauki zdalnej.

Z życzeniami zdrowia

Dyrekcja