Drodzy Uczniowie/ Drodzy Rodzice

  Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z dnia 24 listopada 2020r.) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do dnia 3.01.2021r. wszystkie zajęcia nadal będą realizowane w trybie nauki zdalnej.

Z życzeniami zdrowia

Dyrekcja