Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19   oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. (z póź. zm.) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W okresie od 7 lutego do 27 lutego 2022 r. zajęcia w Państwowej Szkole Muzycznej I st w Działdowie będą realizowane w trybie nauki zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia ze wszystkich przedmiotów będę odbywały się zgodnie z obowiązującym planem.

Z życzeniami zdrowia

Dyrektor Piotr Nowakowski