Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 493, z późn. zm.)  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Od dnia 20 grudnia 2021r. do 9 stycznia 2022r. zajęcia w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Arno Kanta w Działdowie będą realizowane w trybie nauki zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia z wszystkich przedmiotów będą odbywały się zgodnie z obowiązującym planem. Po 9 stycznia 2022r. zgodnie z Rozporządzeniem nastąpi powrót do nauczania stacjonarnego.

Z życzeniami zdrowia

Dyrekcja