Drodzy Uczniowie oraz Rodzice/Opiekunowie,

Na mocy Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z dnia 23 października 2020r.) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 26 października 2020 r.  wszystkie zajęcia w Państwowej  Szkole Muzycznej I stopnia w Działdowie będą realizowane w trybie nauki zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Lekcje będą odbywały się zgodnie z obowiązującym planem. O sposobach i formach pracy zdalnej poinformują nauczyciele. W sytuacji trudności w dostosowaniu się do planu, prosimy o indywidualny kontakt z nauczycielem i wspólne ustalenie nowej godziny lekcji.

Uczniowie nie posiadający instrumentów w domu mogą ćwiczyć na terenie szkoły, wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna – od 8:00 do 19:00.

Bardzo prosimy o ograniczenie czasu przebywania w szkole do niezbędnego minimum oraz o zachowanie zasad bezpieczeństwa (dystans, maseczki, dezynfekcja rąk).

 W czasie czasowego ograniczenia pracy szkoły sekretariat obsługuje interesantów telefonicznie  w godzinach od 8:00 do 16:00 (tel: 798 090 221)

Wszystkim życzymy zdrowia i wytrwałości.

Dyrektor

Piotr Nowakowski