13 listopada w sali koncertowej szkoły, licznie przybyła publiczność wysłuchała Koncertu z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wystąpili nauczyciele instrumentaliści: A. M. Gwarda, J. Kwiatkowska, Z. M. Bączkowska, W. Szymański, T. Hoffmann, K. Łukaszewski, Marta Ślizga – uczennica klasy wiolonczeli. Gościnnie – Michał Gogolewski – bas, nauczyciel klasy wokalu w PSM i II st. im. A. Krzanowskiego w Mławie. Koncert poprowadził i słowo o muzyce przedstawił Zbigniew Ciucias. Koncert rozpoczął chór szkolny pod dyrekcją T. Gadomskiej pieśnią ” Dona Nobis Pacem”. Ponadto publiczność usłyszała utwory I. Paderewskiego, St. Moniuszki, F. Chpoina, A. Szałowskiego. Pan T. Hoffmann rozbawił zebranych recytacją wiersza W. Młynarskiego: „Prowokator”. Wykonawców tego pięknego, wzruszającego koncertu nagrodzono długo brzmiącymi owacjami.