Kształcenie i osiągnięcia

Kształcenie uczniów odbywa się w dwóch cyklach:

  • sześcioletni cykl nauczania – dział dziecięcy – dla dzieci w wieku  7 – 10 lat ( kandydat w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat , oraz nie więcej niż 10 lat).Dopuszczona jest możliwość przyjęcia dziecka 6 – letniego lecz musi ono posiadać zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego lub opinię z przychodni psychologiczno-pedagogicznej.
  • czteroletni cykl nauczania – dział młodzieżowy – dla dzieci w wieku  8- 16 lat. (kandydat w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat, oraz nie więcej niż 16 lat)

Przed przyjęciem do szkoły każdy kandydat przechodzi egzamin sprawdzający jego predyspozycje słuchowo-głosowe i rytmiczne , oraz predyspozycje do gry na wybranym instrumencie. Do chwili obecnej szkołę ukończyło 358 absolwentów. Wielu z nich podejmuje naukę w szkołach II stopnia i Akademiach Muzycznych w Gdańsku, Warszawie i Bydgoszczy.

Osiągnięcia

Nasi uczniowie biorą udział w ogólnopolskich konkursach, przeglądach i festiwalach. Zdobywają nagrody i wyróżnienia. M. in. na  VI Międzynarodowym Festiwalu Akordeonowym w Przemyślu pierwsze miejsce zdobyła Milena Szymańska oraz Kwintet Akordeonowy. Milena Szymańska dotarła też do finału w Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Klingenthal (Niemcy), gdzie zajęła VIII miejsce. Miejsce w I Przeglądzie Klas Skrzypiec Szkół Muzycznych I st. w Mławie zajął Daniel Kochanek. W roku 2014 na przeglądzie skrzypcowym w Mławie, nasi uczniowie odnieśli kolejne sukcesy. I miejsce Szymon Cygański, II miejsce Julia Bartołd, II miejsce Jakub Pająk, III miejsce Aleksander Sendzicki. Można tu wyliczać kolejne sukcesy naszych uczniów. Każdego roku szkolnego biorą oni udział w akcjach koncertowych dla społeczności miasta oraz uczestniczą w konkursach muzycznych regionalnych lub ogólnopolskich zajmując wysokie punktowane miejsca. Wiolonczeliści, skrzypkowie, pianiści, fleciści, gitarzyści oraz przedstawiciele przedmiotów teoretycznych godnie reprezentują naszą szkołę.