Kultura

Szkoła bierze czynny udział w życiu kulturalnym miasta. Organizujemy popisy poszczególnych klas instrumentalnych, koncerty i audycje muzyczne dla szkół i przedszkoli, recitale absolwentów. Organizujemy też koncerty okolicznościowe i rocznicowe: z okazji Dni Działdowa, Dnia Kobiet, święta Odzyskania Niepodległości i świąteczne koncerty kolęd i pastorałek.

Szczególną popularnością cieszą się koncerty w wykonaniu naszych nauczycieli. Odbywają się one 3-4 razy w roku szkolnym i przybliżają słuchaczom najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej. Koncerty prowadzi i słowo o muzyce głosi Dyrektor Szkoły – mgr Zbigniew Ciucias. Ponadto szkoła organizuje dla swoich uczniów jednodniowe wycieczki do Teatru Narodowego w Warszawie, Teatru Muzycznego w Gdyni lub Filharmonii w Olsztynie.