W roku szkolnym 2021/2022 składka na Radę Rodziców wynosi:

50 zł – jedno dziecko

60 zł – dwoje dzieci lub więcej

Wpłaty na Radę Rodziców można przekazywać na konto

Tytułem: wpłata na Radę Rodziców (imię i nazwisko dziecka/ dzieci), za miesiąc.

Bank Spółdzielczy Brodnica

Oddział w Działdowie

66 9484 1121 2006 0141 3511 0001


Rada Rodziców posiada również e-maila do korespondencji:  psmrrdzialdowo@gmail.com