Informacje dla kandydatów

Wnioski należy składać do 30 maja 2022r. do godz. 16.00 w sekretariacie szkoły osobiście w godz. 8.00-16.00 lub listownie na adres: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Arno Kanta w Działdowie, ul. Grunwaldzka 3, 13-200 Działdowo lub na adres e-mail: sekretariat@psm-dzialdowo.edu.pl

Badania przydatności kandydatów do klasy pierwszej odbędą się w dniach:

  • 28 i 30 marca
  • 25 i 27 kwietnia
  • 30 maja i 1 czerwca

w godz. 16.00 do 19.30

w sali koncertowej PSM I st. im. Arno Kanta w Działdowie ul. Grunwaldzka 3, 13-200 Działdowo

O dokładnej godzinie postępowania rekrutacyjnego rodzic (opiekun) kandydata zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie. Prosimy o przybywanie do szkoły na krótko przed wyznaczoną godziną.

Informacja o badaniach przydatności: Kandydacie będą mieli indywidualne badanie, które sprawdzi predyspozycje do gry na wybranym instrumencie oraz uzdolnienia muzyczne. Badanie będzie polegało na wykonaniu 7 zadań sprawdzających pamięć muzyczną, słuch muzyczny oraz poczucie rytmu. Prosimy, aby kandydat przygotował wybrany przez siebie utwór do zaśpiewania z pamięci.